Historial del equip

 

 

00-01

01-02

02-03

03-04

04-05

05-06

06-07

07-08

08-09

09-10

Categoria

1 B

Terr

Terr

Terr

Nac.b

Nac.b

Nac.A

NacA

NacB

 

Nac

Cat

Cat

Cat

Nac

Nac

Nac

Nac

Nac

 

Classificacio

16 **

4

4

3*

13

2*

 10

15**

11

 

 

 

90-91

91-92

92-93

93-94

94-95

95-96

96-97

97-98

98-99

99-00

Categoria

1

1

Terr

1 B

1 A

1 A

1 A

1 A

1 A

1 B

Cat

Cat

Cat

Nac

Nac

Nac

Nac

Nac

Nac

Nac

Classificacio

6

2*

1 *

2*

11

12

5

8

16**

10

 

 

87-88

88-89

89-90

Categoria

3

2 B

2 A

Cat

Cat

Cat

Classificacio

2*

3*

2*

Nac : Categoria Nacional que depen  de la Federació Espanyola
Cat : Categoria Catalana que depen  de la Federació Catalana
Terr. : Territorial
Pref. : Preferent
* : Ascens de categoria
** : Descens de categoria